Školní jídelna Heyrovského
AKTUALITY
27.09.2018
Přeplatky na stravném
Zákonný zástupce strávníka, který končí docházku a příští školní rok nebude navštěvovat školní jídelnu, si musí sám zažádat o vrácení přeplatku. Žádosti je možné stáhnout v sekci dokumenty, případně vyzvednout osobně v kanceláři stravenářky.Přeplatky na stravném

PLATBY NA ŘÍJEN 2019

 

Počet dní:    22

Kategorie:   A   /žáci 7 -10 let/   26,-Kč 572,-Kč 
Kategorie:   B   /žáci 11 -14 let/   28,-Kč 616,-Kč
Kategorie:   BS /žáci nad 15 let/   30,-Kč 660-Kč
Cizí strávníci - jídlonosiče:   60,-Kč  1320,-Kč  
Cizí strávníci - jídelna:     62,- Kč 1364,-Kč

 

Číslo bankovního účtu školní jídelny: 17131621/0100 + VS!

Obědy lze platit od 15.9.2019 bankovním převodem nebo v hotovosti v kanceláři stravenářky.