Školní jídelna Heyrovského

PLATBY NA ZÁŘÍ 2022

 

Počet dní:    21

Kategorie:   A   /žáci 7 -10 let/   32,-Kč 672-Kč 
Kategorie:   B   /žáci 11 -14 let/   34,-Kč 714,-Kč
Kategorie:   BS /žáci nad 15 let/   36,-Kč 756,-Kč
Cizí strávníci - jídlonosiče:   79,-Kč   1 659-Kč  
Cizí strávníci - jídelna:     79,- Kč 0,-Kč

 

Číslo bankovního účtu školní jídelny: 17131621/0100 + VS!

Obědy lze platit od 15.08.2022 bankovním převodem.