Školní jídelna Heyrovského

PLATBY NA ZÁŘÍ 2018

 

Počet dní:    19 

Kategorie:   A   /žáci 7 -10 let/   26,-Kč 494,-Kč 
Kategorie:   B   /žáci 11 -14 let/   28,-Kč 532,-Kč
Kategorie:   BS /žáci nad 15 let/   30,-Kč 570,-Kč
Cizí strávníci - jídlonosiče:   60,-Kč   1140,-Kč  
Cizí strávníci - jídelna:     62,- Kč 1178,-Kč

 

Číslo bankovního účtu školní jídelny: 17131621/0100 + VS!

Obědy lze platit od 27.8.2018 bankovním převodem nebo

v hotovosti v kanceláři stravenářky.