Školní jídelna Heyrovského

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků v souladu s vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb., veznění pozdějších novelizací. Pro zaměstnance ZŠ poskytuje závodní stravování na základě smlouvy (vyhláška č. 84/2005 Sb.). U cizích osob (strávníků) rozhoduje o povolení stravování ředitelka školní jídelny.

Žáci pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku v kanceláři stravenářky školní jídelny. Uvedené údaje jsou použity do matriky školní jídelny dle §2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Dozor v jídelně dbá na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší jídlo mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování - §31, zákon č. 561/2004 Sb. Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem a respektovat jednotlivé body.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Na dotovanou cenu oběda má nárok pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud si bude chtít odebírat stravu do jídlonosičů další dny, musí nahlásit změnu a bude mu účtována plná cena oběda (tj. včetně provozních nákladů).

Všichni noví strávníci obdrží po zaplacení obědů čip za úhradu 60,-Kč. Strávníci jsou povinni předkládat čip při odebírání stravy v jídelně. Při ukončení stravování již nelze za použitý čip vracet zaplacenou částku, čip je nevratný. Cena čipů může být upravena v závislosti na změně cen dodavatele. Poškozený čip se nesmí používat ve snímačích, neboť dochází k poruchám těchto přístrojů. Strávník s poškozeným čipem je povinen zakoupit nový čip za úhradu v plné výši.

Přihlašování a odhlašování je možné uskutečnit osobně nebo na tel. č.: 546 220 856 nejpozději do 13:00 hodin na následující den. Lze přihlásit a odhlásit přes internet (pouze do 12:30 hodin na následující den) na adrese: www.strava.cz. Odhlášky a přihlášky lze provádět na následující den pouze ve dnech, kdy probíhá školní výuka. Nelze brát jako den předem pro uskutečnění odhlášky nebo přihlášky stravy víkendy, prázdniny, státní svátky a ředitelské volno. Potřebné přihlašovací údaje obdrží strávník v kanceláři stravenářky školní jídelny.

  • Pro žáky, kteří jsou zařazeni do OPP ( Operační program pro potravinovou nouzi ) platí stejné povinnosti, hlavně při odhlašování stravy.

V případě onemocnění (první den nemoci) si může strávník vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázany). Výdej obědů do jídlonosičů je v době od 11:00 do 11:30 hodin, po předložení čipu. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

V případě zapomenutí čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravovací lístek. V průběhu týdne má strávník možnost požádat o náhradní stravenku pouze 2x. Pro následující odběr stravy je nutné zakoupit nový čip.

Přeplatek na stravném se vrací na základě písemné žádosti zákonného zástupce v hotovosti nebo na bankovní účet uvedený na žádosti. Nezletilému strávníkovi je vyplacena v hotovosti, se souhlasem zákonného zástupce, pouze částka do výše 200,-Kč.

Dietní stravování zajišťujeme pouze po individuální domluvě se zákonným zástupcem.

Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů - strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat §37 odst.1 - vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance základní školy: 11:40 - 13:50 hodin.

Polední přestávka zaměstnanců školní jídelny je stanovena: 10:45 - 11:15 hodin.

Výdej obědů pro cizí strávníky: 11:00 - 11:30 hodin.

 

Strávník si může vybrat ze dvou jídel podle jídelního lístku. Oběd č. 1 je automaticky při přihlášení. Oběd č. 2 si musí strváník objednat přes internet nebo v objednávkovém terminálu v jídelně nejpozději dva dny předem.

Strávníci (žáci) jsou zařazováni do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a celý školní rok platí cenu této kategorie. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna včetně - vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších novelizací.

JÍDELNÍČEK NA DNEŠNÍ DEN24.4.2024
Polévka:Polévka zelňačka (1, 6, 9)
Jídlo 1:Gratinované brambory s krémovým špenátem (7)
Jídlo 2:Hovězí pečeně, omáčka houbová, houskový knedlík (1, 3, 7, 9)
Doplněk:Voda s citrónem, čaj s medem, salát
SEZNAM ALERGENŮ
01 Obiloviny (vše obsahující lepek)
02 Korýši
03 Vejce
04 Ryby
05 Arašídy (Podzemnice olejná)
06 Sójové boby (sója)
07 Mléko
08 Ořechy, mandle, pistácie
09 Celer
10 Hořčice
11 Sezamové semínko
12 Oxid siřičitý
13 Vlčí bob
14 Měkkýši