Školní jídelna Heyrovského

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Alena Straubová, advokátka

Smetanova 8

CZ - 602 00 BRNO

tel.: +420 541 556 155

e-mail: office@akstraubova.cz