Školní jídelna Heyrovského

1. Název

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřízena podle ustanovení § 14 odst. 2. zák. č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna, městská část Brno-Bystrc

3. Organizační struktura

organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Tel.: +420 546 220 856
E–mail: stravne.heyrovskeho@volny.cz
ID datové schránky: nmaypqi

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Heyrovského 611/62, 635 00 Brno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Heyrovského 611/32, 635 00 Brno

4.3 Úřední hodiny

Po- pá 7:00-14:00 hod.

4.4 Adresa internetové stránky

http://www.sjheyrovskeho.cz/

 

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s. číslo účtu 17131621/0100

6. IČ

49466984

7. DIČ

nejsme platci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů organizace

přístupné na serveru ARES

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2018

Rozpočet 2017

Rozpočet 2020

Rozpočet 2021

Rozpočet 2022

Rozpočet 2023

Rozpočet 2024

Finanční plán 2019

Finanční plán 2020

Střednědobý výhled 2019-2020

Střednědobý výhled 2019-2021

Střednědobý výhled 2020-2021 

Střednědobý výhled 2021-2022

Střednědobý výhled 2022-2023

Střednědobý výhled 2023-2024

Střednědobý výhled 2024-2025

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně na ŠJ Heyrovského 32, 635 00 Brno

10. Příjem žádostí a dalších podání

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace
Heyrovského 611/32
635 00 Brno

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16). Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, školní jídelna odvolání odloží.

12. Formuláře

Přihláška ke stravování

Přihláška ke školnímu stravování je možné vyzvednout i ve školní jídelně Heyrovského 32, 635 00 Brno

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

Formulář žádosti o poskytnutí informací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004Sb.,o předškolním,základním,středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č.563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím Vyhláška č.137/2004Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 107/2005Sb., o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

bez licenčních smluv

16.1 Vzory licenčních smluv


16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

JÍDELNÍČEK NA DNEŠNÍ DEN24.5.2024
Polévka:Polévka kmínová s vejci (1, 3, 9)
Jídlo 1:Pečené kuřecí stehno, rýže dušená (1)
Jídlo 2:Vepřové výpečky, špenát dušený, bramborový knedlík (1, 3, 7)
Doplněk:Voda s citrónem, džus, salát
SEZNAM ALERGENŮ
01 Obiloviny (vše obsahující lepek)
02 Korýši
03 Vejce
04 Ryby
05 Arašídy (Podzemnice olejná)
06 Sójové boby (sója)
07 Mléko
08 Ořechy, mandle, pistácie
09 Celer
10 Hořčice
11 Sezamové semínko
12 Oxid siřičitý
13 Vlčí bob
14 Měkkýši