Školní jídelna Heyrovského
AKTUALITY
27.09.2018
Přeplatky na stravném
Zákonný zástupce strávníka, který končí docházku a příští školní rok nebude navštěvovat školní jídelnu, si musí sám zažádat o vrácení přeplatku. Žádosti je možné stáhnout v sekci dokumenty, případně vyzvednout osobně v kanceláři stravenářky.Přeplatky na stravném

1. Název

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřízena podle ustanovení § 14 odst. 2. zák. č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna, městská část Brno-Bystrc

3. Organizační struktura

organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Tel.: +420 546 220 856
E–mail: stravne.heyrovskeho@volny.cz
ID datové schránky: nmaypqi

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Heyrovského 611/62, 635 00 Brno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Heyrovského 611/32, 635 00 Brno

4.3 Úřední hodiny

Po- pá 7:00-14:00 hod.

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.sjheyrovskeho.cz/

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s. číslo účtu 17131621/0100

6. IČ

49466984

7. DIČ

nejsme platci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů organizace

přístupné na serveru ARES

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2018

Rozpočet 2017

Střednědobý výhled na rok 2019-2020

Finanční plán 2019

Střednědobý výhled 2019-2021

Střednědobý výhled 2020-2021

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně na ŠJ Heyrovského 32, 635 00 Brno

10. Příjem žádostí a dalších podání

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace
Heyrovského 611/32
635 00 Brno

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16). Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, školní jídelna odvolání odloží.

12. Formuláře

Přihláška ke stravování

Přihláška ke školnímu stravování je možné vyzvednout i ve školní jídelně Heyrovského 32, 635 00 Brno

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

Formulář žádosti o poskytnutí informací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004Sb.,o předškolním,základním,středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č.563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím Vyhláška č.137/2004Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 107/2005Sb., o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

bez licenčních smluv

16.1 Vzory licenčních smluv


16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018